Facebook NK Rss Dodaj do ulubionych Youtube Istagram

Nagroda Europy

 Dostrzegając integracyjne działania władz samorządowych Częstochowy, w 1993 roku Rada Europy przyznała Częstochowie Honorową Flagę Europy.

Na przyznanie tej prestiżowej nagrody złożyły się m.in.:

  • aktywny udział w pracach międzynarodowych organizacji władz lokalnych w tym w Komisji Kultury, Edukacji i Środków Przekazu Rady Europy,
  • działania propagujące jedność europejską w samorządowych instytucjach oświatowych,
  • działania w organizacjach ogólnopolskich jak np. Związek Miast Polskich,
  • działania integracyjne w ramach umów i związków bliźniaczych z miastami Europy Wschodniej i Zachodniej,
  • działania charytatywne, tj. wsparcie dla ofiar katastrofy w Czarnobylu, udział w misji Rady Europy w Albanii mającej na celu niesienie pomocy dzieciom albańskim,
  • inicjowanie indywidualnych kontaktów służących budowaniu zaufania pomiędzy mieszkańcami Europy.


Flaga Uni
 

W 1995 roku Częstochowie udało się powtórzyć swój sukces - integracyjne działania częstochowskiego samorządu zostały uhonorowane prestiżowym wyróżnieniem – Honorową Tablicą.Honorowa tablica

Natomiast w roku 1998 Częstochowa jako pierwsze miasto w Europie Środkowej i Wschodniej otrzymała najwyższy laur Rady Europy, Prix de l’Europe.

 

 laur Rady Europy, Prix de l’Europe


Nagrodę stanowią:

  • Przechodnie trofeum w postaci drewnianej tarczy, na której znajduje się brązowa plakieta ozdobiona alegorycznymi figurami, opatrzona łacińską inskrypcją. Trofeum to znajduje się w posiadaniu laureata przez rok, do chwili wyłonienia kolejnego laureata. Na tarczy umieszczona jest nazwa każdego zarządu miejskiego lub innej władzy lokalnej - laureatów tego wyróżnienia.
  • Brązowy medal przekazywany laureatowi na własność.
  • Pergaminowy list pochwalny.
  • Stypendium dla młodzieży z miasta laureackiego przeznaczone na wizytę studialną w Europie.

W uzasadnieniu Komisja Ochrony Środowiska, Zagospodarowania Przestrzennego i Władz Lokalnych podkreśliła, iż kontakty prowadzone od lat przez Częstochowę nie są zarezerwowane dla elitarnej grupy osób lecz przeciwnie – pozwalają szerokiej rzeszy mieszkańców, a w szczególności młodzieży i uczniom skorzystać z nowych doświadczeń, wymian międzynarodowych, które je wzbogacają. Wymiana szkolna i kulturalna, sportowa z miastami niemieckimi, francuskimi, łotewskimi, litewskimi, węgierskimi czy portugalskimi i austriackimi przyczyniają się do wzmocnienia świadomości europejskiej wśród młodego pokolenia Częstochowy. Kontakty między gminami tworzą więzy szczerej i trwałej przyjaźni między mieszkańcami. Podpisanie umowy o współpracy z miastami będącymi ośrodkami pielgrzymkowymi umożliwiło wymianę doświadczeń, które mają wpływ na rozwój nowych idei wspierających proces integracji europejskiej.

Od ustanowienia Nagrody w roku 1955, do roku 2014 została ona wręczona 69 gminom w całej Europie. W przeszłości uhonorowane zostały m.in. Bordeaux i Turyn (1957), Haga i Wiedeń (1958), Strasbourg (1967), Nancy (1969), Berlin (1987), Bolonia (1996), Ratyzbona (1997), Kaliningrad (2005), Norymberga (2007), Katowice (2008), Ankara (2009).

W roku 1984 miasta wyróżnione Nagrodą Europy zrzeszyły się dobrowolnie w Stowarzyszenie Miast Laureatów Nagrody Europy działające pod auspicjami Rady Europy.

Celem działalności miast wyróżnionych jest promowanie idei integracji europejskiej, intensyfikacja wzajemnej wymiany doświadczeń, prezentacja dokonań miast oraz wspieranie współpracy partnerskiej i wymiany młodzieżowej poprzez wymianę informacji i organizowanie imprez międzynarodowych.

Członkowie Stowarzyszenia zbierają się dwa razy w roku na posiedzeniach Prezydium oraz Walnych Zgromadzeniach Miast Laureatów Nagrody Europy.

Przewodniczący Stowarzyszenia wybierany jest na okres dwóch lat z możliwością reelekcji na następne dwa lata.

  Szczegóły:

strona archiwalna http://www.czestochowa.um.gov.pl/europeprize/index.htm