Facebook NK Rss Dodaj do ulubionych Youtube Istagram

Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej "Gaude Mater"


Jest obecnie jedną z największych imprez muzycznych i jedyną o tak szerokiej formule w Polsce. Zalicza się również do europejskiej czołówki festiwali muzyki sakralnej. Festiwal odbywa się co roku w terminie od 1 do 6 maja. Jego wartością jest idea zbliżenia do siebie kultur i religii poprzez prezentację muzyki różnych wyznań. Niezwykle cenne jest jego otwarcie na współczesną muzykę - tradycją Festiwalu są już koncerty „Polskich Prawykonań Sakralnych”. Festiwalowi towarzyszy Międzynarodowy Konkurs Młodych Kompozytorów „Musica Sacra”, seminarium naukowe podejmujące zagadnienia problematyki sacrum w muzyce oraz wystawy plastyczne, spektakle i interdyscyplinarne widowiska plenerowe. W Festiwalu bierze udział ponad tysiąc wykonawców prezentujących w kościołach i salach koncertowych Częstochowy muzykę z wielu krajów świata.

Organizatorzy:

Stowarzyszenie Przyjaciół Gaude Mater
ul. Waszyngtona 61/63
42-200 Częstochowa tel. 691 642 651
e-mail: festiwal@gaudemater.com
www.gaudemater.com

Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater” w Częstochowie
ul. Dąbrowskiego 1
tel.+48 34 324 36 38
biuro@gaudemater.pl
http://www.gaudemater.pl/gaudemater/