Facebook NK Rss Dodaj do ulubionych Youtube Istagram

Prawa pacjenta

Pacjencie, czy znasz swoje prawa?

Jeśli jesteś w sytuacji, w której zakład opieki zdrowotnej lub personel udzielający świadczeń zdrowotnych w placówkach publicznych lub prywatnych, naruszył twoje prawa – zgłoś się do Biura Rzecznika Praw Pacjenta.

Pamiętaj, że jako pacjent masz prawo do:

  • Świadczeń zdrowotnych,
  • Informacji o swoim stanie zdrowia,
  • Zachowania przez osoby udzielające świadczeń zdrowotnych tajemnicy informacji związanych z leczeniem,
  • Wyrażenia zgody albo odmowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych,
  • Poszanowania intymności i godności,
  • Dokumentacji medycznej,
  • Zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza,
  • Poszanowania życia prywatnego i rodzinnego,
  • Opieki duszpasterskiej,
  • Przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie.

Jeśli Twoje prawa zostały naruszone zadzwoń.

Bezpłatna infolinia: 800-190-590 (czynna pn. – pt. w godz. 9.00 - 21.00)
połączenia z tel. komórkowych (płatne wg stawek operatora): 22 833-08-85; 22 635-59-96

Informacji na infolinii udzielają specjaliści z zakresu ochrony zdrowia oraz prawnicy.

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
al. Zjednoczenia 25
01-829 Warszawa
tel. 22 532 82 50; fax: 22 833 08 86;
sekretariat@bpp.gov.pl; www.bpp.gov.pl

Rzecznik Praw Pacjenta jest centralnym organem administracji rządowej. Został powołany ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Realizuje swoje zadania przy pomocy Biura Rzecznika Praw Pacjenta.