Facebook NK Rss Dodaj do ulubionych Youtube Istagram

Zmiana przywilejów dla osób niepełnosprawnych posiadających kartę parkingową.

W związku z Uchwałą nr 327/XXV/2020 Rady Miasta Częstochowy z 27 lutego 2020, obowiązującą od 24 marca 2020 roku, informujemy, że:

Przywilej bezpłatnego postoju pojazdów osób niepełnosprawnych, posługujących się aktualną kartą parkingową osoby niepełnosprawnej na wszystkich miejscach postojowych strefy płatnego parkowania przestał obowiązywać. Bezpłatne pozostają miejsca zastrzeżone dla osób niepełnosprawnych (niebieskie koperty).

Wskazana wyżej uchwała wprowadziła ulgowy abonament postojowy w cenie 60zł/kwartał, ważny wraz z aktualną kartą parkingową osoby niepełnosprawnej, uprawniający do postoju na wszystkich miejscach parkingowych strefy. Abonament jest do nabycia w siedzibie MZDiT,
przy ul.Legionów 52 bądź przy pomocy poczty elektronicznej po wypełnieniu i przesłaniu stosownego wniosku o wydanie abonamentu. Do wniosku należy dołacztyć potwierdzenie przelewu na kwotę 60 zł na rachunek bankowy MZDIT.

Szczegółowe informacje zawarte są we wspomnianej uchwale, dostępnej pod linkiem: https://bip.czestochowa.pl/uchwala/1164256/uchwala-nr-327-xxv-2020, a także na stronie internetowej: https://mzd.czest.pl/strefa-platnego-parkowania