Facebook NK Rss Dodaj do ulubionych Youtube Istagram

Nieodpłatna pomoc prawna w Częstochowie

26.04.2021

 

 

14.10.2020

Komunikat w sprawie zdalnego funkcjonowania punktów Nieodpłatnej pomocy prawnej od 19.10.2020

31.08.2020

Od 1 września w Punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego na terenie Częstochowy zacznie obowiązywać uszczegółowiona procedura postepowania w celu zapobiegania rozprzestrzeniania COVID-19. Na jej mocy wejście do Punktów i przebywanie w nich możliwe jest tylko w środkach ochrony osobistej, zasłaniających usta i nos. Przy wejściu do Punktów każdorazowo wszystkich wchodzących obowiązuje dezynfekcja rąk. Wchodzące do Punktów osoby, wypełniają oświadczenie, podając informację o aktualnym stanie swego zdrowia. Zalecane jest także mierzenie temperatury ciała. Do Punktów nie należy przynosić zbędnych rzeczy, dokumentów. Należy korzystać z własnych, o ile to możliwe, niezbędnych przyborów, w tym długopisów czy notatników. Zwiększenie restrykcji związane jest z obserwowanym w kraju przyrostem zachorowań na COVID-19. Treść procedury oraz oświadczenia można znaleźć na stronie BIP Urzędu Miasta Częstochowy w zakładce Nieodpłatna pomoc prawna oraz na stronie Urzędu Miasta Częstochowy www.czestochowa.pl.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty. Zgłoszeń dokonuje się telefonicznie pod numerem: 34 37-07-201

Zapewniając Państwu bezpieczeństwo w okresie epidemii nadal będzie istniała możliwość uzyskania porady przez telefon i z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość. W tym przypadku zgłoszeń dokonuje się elektronicznie. Należy pobrać i wypełnić wniosek zgłoszenia porady na odległość wraz z oświadczeniem, zamieszczony na stronie BIP Urzędu Miasta Częstochowy w zakładce Nieodpłatna pomoc prawna oraz na stronie Urzędu Miasta Częstochowy www.czestochowa.pl, wskazać środek porozumiewania się na odległość (telefon, e-mail) następnie skan lub zdjęcie podpisanego ww. dokumentu należy przesłać na adres e-mail: npp@czestochowa.pl. W odpowiedzi na przesłane zgłoszenie otrzymają Państwo informację o terminie porady.

Dodatkowo Punkty NPP oraz NPO od września będą funkcjonowały zdalnie w wybrane soboty. Harmonogram dyżurów, podczas których porady udzielane będą przez telefon i z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, dostępny jest na stronie BIP Urzędu Miasta Częstochowy w zakładce Nieodpłatna pomoc prawna oraz na stronie Urzędu Miasta Częstochowy www.czestochowa.pl.

Procedura NPP od 1 września 2020 r.

Załącznik nr 1 - oświadczenie osoby udzielającej NPP/NPO/ interesanta

20.07.2020

Komunikat dot. zasad ponownego uruchomienia punktów w trybie stacjonarnym

25.03.2020

Komunikat o wznowieniu pracy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej

Udzielanie porad w okresie epidemii

WNIOSEK O PORADĘ PRAWNĄ NA ODLEGŁOŚĆ - PLIK PDF

WNIOSEK O PORADĘ PRAWNĄ NA ODLEGŁOŚĆ - PLIK WORD

Ankieta po udzielonej poradzie prawnej

 

ADRESY PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W CZĘSTOCHOWIE

OŚWIADCZENIE DLA INTERESANTA